پیشرو صنعت

معرفی انواع ابزار های اندازه گیری دما

اندازه گیری دما یکی از مهمترین پارامترهای فیزیکی در صنایع مختلف است. دما به عنوان یکی از خصوصیات اساسی مواد و سیستم‌ها، در کنترل فرآیندها و روند تولید بسیار حائز اهمیت است. به منظور اندازه گیری دما در صنایع مختلف از تجهیزات مختلفی استفاده می‌شود که در ادامه به معرفی برخی از این تجهیزات خواهیم پرداخت.

1. ترمومترهای زئولی: این ترمومترها بر اساس تغییرات طول ستون زئولی در پاسخ به تغییر دما کار می‌کنند. طول ستون زئولی با تغییر دما تغییر می‌کند و با استفاده از پروانه‌ای که به ستون زئولی وصل شده است، مقدار دما قابل اندازه گیری است.

2. ترموکوپل: ترموکوپل‌ها از دو نقطه جوش متفاوت استفاده می‌کنند تا دما را اندازه بگیرند. این تجهیزات بر اساس اثر زمینه ترموالکتریک کار می‌کنند و با استفاده از این اثر، تغییر دما قابل اندازه گیری است.

3. رزیستانس ترمومتر: این ترمومترها بر اساس تغییرات مقاومت الکتریکی در پاسخ به تغییر دما کار می‌کنند. یک رزیستانس در دمای مشخصی قرار گرفته و با تغییر دما، مقاومت آن تغییر می‌کند و مقدار دما قابل اندازه گیری است.

4. پایه بیمتال: این تجهیزات بر اساس تغییرات خمش بیمتال در پاسخ به تغییر دما کار می‌کنند. با تغییر دما، بیمتال خمش می‌شود و با استفاده از این خمش، دما قابل اندازه گیری است.

5. ترمومترهای لیزری: این ترمومترها بر اساس تابش لیزری از یک نقطه روی سطح مورد نظر کار می‌کنند. با استفاده از تغییرات تابش لیزری در پاسخ به تغییر دما، دما قابل اندازه گیری است.

6. ترمومترهای رادیویی: این ترمومترها بر اساس تابش الکترومغناطیسی از یک نقطه روی سطح مورد نظر کار می‌کنند. با استفاده از تغییرات تابش الکترومغناطیسی در پاسخ به تغییر دما، دما قابل اندازه گیری است.

7. ترمومترهای بی سیم: این ترمومترها بر اساس فناوری بلوتوث یا وای‌فای کار می‌کنند و از طریق اتصال به گوشی هوشمند یا کامپیوتر، دما را اندازه می‌گیرند و نمایش می‌دهند.

8. ترمومترهای تماسی: این ترمومترها بر اساس تماس مستقیم با ماده مورد نظر کار می‌کنند. با استفاده از حسگری که به ماده مورد نظر متصل شده است، دما قابل اندازه گیری است.

9. ترمومترهای تصویری: این ترمومترها بر اساس تصویر حرارتی از سطح مورد نظر کار می‌کنند. با استفاده از تغییرات در دمای سطح، تصویر حرارتی تشکیل می‌شود و دما قابل اندازه گیری است.

10. ترمومترهای رزونانس: این ترمومترها بر اساس تغییرات در فرکانس رزونانس یک سیستم کار می‌کنند. با استفاده از تغییرات فرکانس رزونانس در پاسخ به تغییر دما، دما قابل اندازه گیری است.

در نتیجه، اندازه گیری دما یکی از پارامترهای حائز اهمیت در صنایع مختلف است و برای اندازه گیری دما از تجهیزات مختلفی استفاده می‌شود که هر کدام دارای ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود هستند. استفاده از تجهیزات مناسب در اندازه گیری دما، بهبود کارایی فرآیندها و روند تولید را تضمین می‌کند.

اشتراک گذاری مطلب: