پیشرو صنعت

معرفی انواع ابزار اندازه گیری

در این مقاله، به بررسی و معرفی انواع ابزارهای اندازه‌گیری فلو جریان خواهیم پرداخت. ابزارهای اندازه‌گیری فلو جریان، برای اندازه‌گیری و کنترل جریان سیالات در صنایع مختلف استفاده می‌شوند. در زیر به معرفی و توضیح انواع مختلف این ابزارها خواهیم پرداخت:

1. سنسورهای مغناطیسی: سنسورهای مغناطیسی برای اندازه‌گیری جریان سیالات الکترولیتیک و غیرالکترولیتیک استفاده می‌شوند. این سنسورها با استفاده از قوانین مغناطیسی، جریان سیال را اندازه‌گیری می‌کنند.

2. سنسورهای ترمال: سنسورهای ترمال برای اندازه‌گیری دما و جریان سیالات استفاده می‌شوند. این سنسورها با استفاده از تغییرات دمای سیال، جریان آن را اندازه‌گیری می‌کنند.

3. سنسورهای مکانیکی: سنسورهای مکانیکی برای اندازه‌گیری جریان سیالات استفاده می‌شوند. این سنسورها با استفاده از تغییرات فشار و سرعت سیال، جریان آن را اندازه‌گیری می‌کنند.

4. سنسورهای الکترومغناطیسی: سنسورهای الکترومغناطیسی برای اندازه‌گیری جریان سیالات الکترولیتیک و غیرالکترولیتیک استفاده می‌شوند. این سنسورها با استفاده از تغییرات میدان الکترومغناطیسی، جریان سیال را اندازه‌گیری می‌کنند.

5. سنسورهای فوتوالکتریک: سنسورهای فوتوالکتریک برای اندازه‌گیری جریان سیالات الکترولیتیک و غیرالکترولیتیک استفاده می‌شوند. این سنسورها با استفاده از تغییرات نوری که به وسیله جریان سیال ایجاد می‌شود، جریان را اندازه‌گیری می‌کنند.

6. سنسورهای فلومتر: سنسورهای فلومتر برای اندازه‌گیری جریان سیالات استفاده می‌شوند. این سنسورها با استفاده از تغییرات حجم سیال، جریان آن را اندازه‌گیری می‌کنند.

7. سنسورهای الکترومغناطیسی دوفاز: سنسورهای الکترومغناطیسی دوفاز برای اندازه‌گیری جریان سیالات دوفاز استفاده می‌شوند. این سنسورها با استفاده از تغییرات میدان الکترومغناطیسی در دو فاز، جریان سیال را اندازه‌گیری می‌کنند.

8. سنسورهای الکترومغناطیسی سه‌فاز: سنسورهای الکترومغناطیسی سه‌فاز برای اندازه‌گیری جریان سیالات سه‌فاز استفاده می‌شوند. این سنسورها با استفاده از تغییرات میدان الکترومغناطیسی در سه فاز، جریان سیال را اندازه‌گیری می‌کنند.

با توجه به نوع کاربرد و نیازهای شما، می‌توانید از بین این انواع ابزارهای اندازه‌گیری فلو جریان، مناسب‌ترین را برای خود انتخاب کنید. با توجه به نوع سیال، دقت، رنج اندازه‌گیری و سایر مشخصات فنی، می‌توانید بهترین عملکرد را در کاربردهای خود داشته باشید.

اشتراک گذاری مطلب: