پیشرو صنعت

مکانیک

در حال نمایش 2 نتیجه

ابزار مکانیک به ابزارهایی اطلاق میشود که برای انجام عملیات مکانیکی در صنایع و کارگاه ها استفاده می شود