پیشرو صنعت

سطح

ترانسمیتر های سطح، دستگاه های الکترونیکی هستند که برای اندازه گیری سطح مواد مختلف استفاده می شوند. این دستگاه ها با استفاده از امواج فراصوت و تکنولوژی سنسورهای مختلف، قابلیت تشخیص و اندازه گیری سطح مواد را دارند.

سوئیچ های سطح نیز به عنوان یکی از ابزارهای صنعتی استفاده می شوند و برای کنترل سطح مواد در تانک ها و مخازن استفاده می شوند. این دستگاه ها با استفاده از سنسورهای الکترونیکی قابلیت تشخیص سطح مواد را دارند و با فرستادن سیگنال به کنترلر های صنعتی، فرآیندهای تولید را کنترل می کنند.

گیج سطح نیز یکی دیگر از ابزارهای صنعتی است که برای اندازه گیری سطح مواد در تانک ها و مخازن استفاده می شود. این دستگاه با قرار دادن یک پروب در داخل تانک، قابلیت اندازه گیری سطح مواد را دارد و با فرستادن سیگنال به کنترلر های صنعتی، فرآیندهای تولید را کنترل می کند.

سایت گلاس (Site Glass) نیز یکی از ابزارهای سطح است که برای نمایش سطح مایعات در مخازن و تانک ها استفاده می شود. این ابزار با قرار دادن یک لوله شیشه ای در داخل تانک، به کاربر اجازه می دهد تا سطح مایع را با دقت بالا مشاهده کند.