پیشرو صنعت

اندازه گیری جریان(دبی)

ابزار دقیق جریانسنج یکی از مهمترین ابزارهای دقیق در صنایع مختلف است که برای اندازه گیری دبی جریان سیالات مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار با استفاده از اصول فیزیکی و الکترومغناطیسی، جریان سیال را اندازه گیری می کند و سپس با تبدیل آن به سیگنال الکتریکی، مقدار دبی جریان را به صورت عددی نمایش می دهد.

جریانسنج ها به دو نوع تماسی و بی‌تماس تقسیم می شوند. در جریانسنج های تماسی، سنسور به صورت مستقیم با جریان در تماس است و در جریانسنج های بی‌تماس، جریان از روی فاصله بین دو سنسور اندازه گیری می شود.

استفاده از جریانسنج ها در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی و دارویی، صنایع فلزی و خودروسازی بسیار رایج است. این ابزارها به دلیل دقت بالا، قابلیت اطمینان و سرعت عمل، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دقیق در صنایع مختلف شناخته می شوند.

در نهایت، با توجه به کاربرد گسترده جریانسنج ها در صنایع مختلف، آشنایی با این ابزار دقیق برای کارکنان و مهندسان این صنایع بسیار ضروری است.